CÁP ĐIỆN HẠ THẾ 1 LỚP BỌC CU/PVC 0,6/1KV (IV)

Mô tả: Cáp điện bọc một lớp PVC 0.6/1 kV

Giá: Liên hệ

Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Số lượng

– Cáp đồng hạ thế Cu/ PVC 0,6/1 kV kết cấu 7 sợi cứng cho cáp có tiết diện từ 0.9 đến 38mm2.

– Cáp đồng hạ thế Cu/ PVC 0,6/1 kV kết cấu 19 sợi cứng cho cáp có tiết diện từ 50 đến 120mm2.

– Cáp đồng hạ thế Cu/ PVC 0,6/1 kV kết cấu 37 sợi cứng cho cáp có tiết diện từ 150 đến 185 mm2.

– Cáp đồng hạ thế Cu/ PVC 0,6/1 kV kết cấu 61 sợi cứng cho cáp có tiết diện từ 240 đến 500 mm2.

Top nothing nothing