CÁP HẠ THẾ BỌC 2 LỚP CU/PVC/PVC 0,6/1KV (VV)

Mô tả: Cáp hạ thế 2 lớp bọc ruột dẫn bằng đồng 2 lớp bọc có băng thép bảo vệ và không có băng thép bảo vệ Cu/PVC/PVC 0,6/1kV (VV) gồm 1 ruột dẫn, 2 ruột dẫn, 3 ruột dãn, 4 ruột dẫn tiết diện từ 1,5 đến 630mm2. Cáp được sản xuất thoe tiêu chuẩn IEC 60502-1

Giá: Liên hệ

Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Số lượng

Mô tả sản phẩm

– Cáp có tiết diện từ 1,5 đến 35mm2 kết cấu ruột dẫn gồm 7 sợi cứng, chiều dày bọc cách điện từ 0,8 đến 1,2mm

– Cáp có tiết diện từ 50 đến 95mm2 kết cấu ruột dẫn gồm 19 sợi cứng, chiều dày bọc cách điện từ 1,4 đến 1,6mm

– Cáp có tiết diện từ 120 đến 185mm2 kết cấu ruột dẫn gồm 37 sợi cứng, chiều dày bọc cách điện từ 1,6 đến 2mm

– Cáp có tiết diện từ 240 đến 500mm2 kết cấu ruột dẫn gồm 61 sợi cứng, chiều dày bọc cách điện từ 2,2 đến 2,8mm

Top nothing nothing