CHIẾU SÁNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐOẠN KM1+800 – KM 4+100

Mô tả: Thi công hệ thống đèn đường chiếu sáng

Giá: Liên hệ

Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Chiếu sáng tuyến đường đoạn Km1+800 – Km 4+100 – Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng Hòa Lạc

– Tuyến cáp ngầm cao thế 24 kV, trạm biến áp 250kVA 22/0,4kV

– Đào đúc móng, lắp dựng cột chiếu sáng BG12m liền cần

– Lắp đặt tuyến ống và cáp ngầm cho hệ thống chiếu sáng

– Lắp đặt đèn chiếu sáng loại MASTER – SONT 250W

Top nothing nothing