CÔN THU PP-R

Mô tả: Nhập khẩu từ CHLB Đức, Thổ nhĩ kỳ
Sản phẩm có 2 loại: Màu trằng và màu xanh
Bảo hành: 50 năm

Giá: Liên hệ

Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Số lượng

 • Mô tả sản phẩm

  Côn thu nhựa PP-R sử dụng phương pháp nối hàn nhiệt, độ kín tuyệt đối, độ bền đảm bảo trên 50 năm.

  • 112.1B.A06.FE0 REDUCER 25/20 mm White
  • 112.1B.A06.GE0 REDUCER 32/20 mm White
  • 112.1B.A06.GF0 REDUCER 32/25 mm White
  • 112.1B.A06.HE0 REDUCER 40/20 mm White
  • 112.1B.A06.HF0 REDUCER 40/25 mm White
  • 112.1B.A06.HG0 REDUCER 40/32 mm White
  • 112.1B.A06.IE0 REDUCER 50/20 mm White
  • 112.1B.A06.IF0 REDUCER 50/25 mm White
  • 112.1B.A06.IG0 REDUCER 50/32 mm White
  • 112.1B.A06.IH0 REDUCER 50/40 mm White
  • 112.1B.A06.JE0 REDUCER 63/20 mm White
  • 112.1B.A06.JF0 REDUCER 63/25 mm White
  • 112.1B.A06.JG0 REDUCER 63/32 mm White
  • 112.1B.A06.JH0 REDUCER 63/40 mm White
  • 112.1B.A06.JI0 REDUCER 63/50 mm White
  • 112.1B.A06.KI0 REDUCER 75/50 mm White
  • 112.1B.A06.KJ0 REDUCER 75/63 mm White
  • 112.1B.A06.LJ0 REDUCER 90/63 mm White
  • 112.1B.A06.LK0 REDUCER 90/75 mm White
  • 112.1B.A06.ML0 REDUCER 110/90 mm White
  • 112.1Y.A06.FE0 REDUCER 25/20 mm Green
  • 112.1Y.A06.GE0 REDUCER 32/20 mm Green
  • 112.1Y.A06.GF0 REDUCER 32/25 mm Green
  • 112.1Y.A06.HE0 REDUCER 40/20 mm Green
  • 112.1Y.A06.HF0 REDUCER 40/25 mm Green
  • 112.1Y.A06.HG0 REDUCER 40/32 mm Green
  • 112.1Y.A06.IE0 REDUCER 50/20 mm Green
  • 112.1Y.A06.IF0 REDUCER 50/25 mm Green
  • 112.1Y.A06.IG0 REDUCER 50/32 mm Green
  • 112.1Y.A06.IH0 REDUCER 50/40 mm Green
  • 112.1Y.A06.JE0 REDUCER 63/20 mm Green
  • 112.1Y.A06.JF0 REDUCER 63/25 mm Green
  • 112.1Y.A06.JG0 REDUCER 63/32 mm Green
  • 112.1Y.A06.JH0 REDUCER 63/40 mm Green
  • 112.1Y.A06.JI0 REDUCER 63/50 mm Green
  • 112.1Y.A06.KI0 REDUCER 75/50 mm Green
  • 112.1Y.A06.KJ0 REDUCER 75/63 mm Green
  • 112.1Y.A06.LJ0 REDUCER 90/63 mm Green
  • 112.1Y.A06.LK0 REDUCER 90/75 mm Green
  • 112.1Y.A06.ML0 REDUCER 110/90 mm Green
  •  
Top nothing nothing