ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH PP-R PN10

Mô tả: Nhập khẩu từ CHLB Đớc, Thỏ nhỹ kỳ
Có 2 loại sản phẩm: Màu trắng và màu xanh
Bảo hành: 50 năm

Giá: Liên hệ

Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Số lượng

Mô tả sản phẩm

 • 111.1B.A15.EC4 PN 10, PIPE 20 mm x 2.3 mm White
 • 111.1B.A15.FC4 PN 10, PIPE 25 mm x 2.3 mm White
 • 111.1B.A15.GC4 PN 10, PIPE 32 mm x 2.9 mm White
 • 111.1B.A15.HC4 PN 10, PIPE 40 mm x 3.7 mm White
 • 111.1B.A15.IC4 PN 10, PIPE 50 mm x 4.6 mm White
 • 111.1B.A15.JC4 PN 10, PIPE 63 mm x 5.8 mm White
 • 111.1B.A15.KC4 PN 10, PIPE 75 mm x 6.8 mm White
 • 111.1B.A15.LC4 PN 10, PIPE 90 mm x 8.2 mm White
 • 111.1Y.E12.MC4 PN 10, PIPE 110 mm x 10 mm White
 • 111.1Y.L15.E04 PN 10, PIPE 20 mm x 2.3 mm Green
 • 111.1Y.L15.F04 PN 10, PIPE 25 mm x 2.3 mm Green
 • 111.1Y.L15.G04 PN 10, PIPE 32 mm x 2.9 mm Green
 • 111.1Y.L15.H04 PN 10, PIPE 40 mm x 3.7 mm Green
 • 111.1Y.L15.I04 PN 10, PIPE 50 mm x 4.6 mm Green
 • 111.1Y.L15.J04 PN 10, PIPE 63 mm x 5.8 mm Green
 • 111.1Y.L15.K04 PN 10, PIPE 75 mm x 6.8 mm Green
 • 111.1Y.L15.L04 PN 10, PIPE 90 mm x 8.2 mm Green
 • 111.1Y.L15.M04 PN 10, PIPE 110 mm x 10 mm Green
Top nothing nothing